NK Mirna

VIZIJA IN CILJI

Poslanstvo NK MIRNA

NK MIRNA s svojo organizacijo in načinom dela skrbi za vzgojo mladih in kvalitetnih igralcev v vseh starostnih kategorijah. Tako bistveno pripomoremo k razvoju mladine v našem okolju in preprečujemo negativne pojave, ki jih prinese negativno odraščajoče okolje. S tem razvijamo mlade in sposobne ljudi, ki so ogledalo našega kontinuiranega razvoja in doseganja postavljenih ciljev.

Vizija NK MIRNA

NK MIRNA želimo postati prepoznaven športni kolektiv, ki bo vzgajal nove generacije nogometašev, trenerjev, sodnikov in ostalih klubskih delavcev. Klub želi zopet postati eden bolj prepoznavnih kolektivov v regiji.

Cilji NK MIRNA

 • Glavni cilj NK MIRNA bo ureditev mladinske šole, pri kateri bo velik poudarek na strokovnem kadru, ki izhaja iz domačih krogov.
 • Načrtno privabljanje največjega možnega števila otrok v naš klub, tako iz neposredne okolice, kot širšega okolja.
 • Načrtno in strokovno delo z vsemi starostnimi kategorijami.
 • Sodelovanje z vrhunsko usposobljenimi trenerji (tudi pedagogi; dolgoročno sodelovanje)
 • Načrtno povečevanje članstva, tako otrok (igralcev), staršev kot tudi bivših igralcev in simpatizerjev.
 • Večanje razpoznavnosti in ugleda v ožjem in širšem okolju.
 • Sodelovanje z drugimi klubi, društvi, NZS, šolami, mediji in drugimi inštitucijami.
 • Zakonito in pregledno poslovanje NK MIRNA.
 • Ureditev klubskih oblačil

Smernice razvoja nogometnega kluba

 • Urediti klubske prostore pod pošto in ureditev sejne sobe.
 • Ureditev internetne strani NK MIRNA
 • Postopno uvajanje članske ekipe
 • Igranje selekcij brez rezultatskega pritiska, ker je namen kluba vklopiti v proces treninga in tekem čim večje število otrok ne le najboljše.
 • Finančno vodenje kluba brez zadolževanja in minusa na računu.

Comments are closed.